loading
FAQ

O nama

FAQ

Koji materijali i koje debljine materijala se mogu rezati vodenim mlazom te kolika je točnost u usporedbi s plazmom, laserom i elektroerozijom?

Veća točnost može se postići rezanjem vodenim mlazom nego kod rezanja strojevima sa unosom topline. Nadalje, rezanjem vodenim mlazom mogu se postići puno veće debljine rezanja nego laserom te nema ograničenja materijala kod rezanja vodenim mlazom. Rezanje vodenim mlazom ima još brojne druge mogućnosti i prednosti pred rezanjem bilo kojom drugom tehnologijom.

Koja kvaliteta vode je potrebna za rezanje vodenim mlazom?

Minimalni zahtjevi za kvalitetom vode:

 • pH vrijednost 7-8.5
 • tvrdoća 20-60 ppm odgovara 2-6° dH
 • kalcijev karbonat (Ca) 35-107 ppm
 • sadržaj klora (Cl) 100mg/l
 • temperatura dovedene vode 10-25°C
 • električna vodljivost kod 25°C 450 µS/cm
 • filtriran suhi ostatak 350g/l
 • slobodni otopljeni klor 1 mg/l
 • dolazni tlak vode 0,2-2,5 MPa

Odstupanja od ovih vrijednosti dovode do kraćeg životnog vijeka visokotlačnih brtvi, pumpe, mlaznice i ostalih dijelova. Stoga se preporučuje analiza vode i ako je potrebno pripadajući tretmani za poboljšavanje svojstava.

Kolika točnost reza se može očekivati kod rezanja vodenim mlazom?

Više od 80% strojeva za rezanje vodenim mlazom diljem svijeta reže s točnošću ±0,1mm ili manje.

Je li ispravno rezati ispod vode?

Najveća prednost rezanja pod vodom je smanjenje buke ispod 75dB. Negativna strana rezanja ispod razine vode je ta, što se teško vidi ili se uopće ne pozicija koja se reže. Također je teža manipulacija materijalom i izrezanim pozicijama ispod razine vode ukoliko na stroju ne postoji spremnik za kontrolu razine vode. Također treba napomenuti da se efikasnost rezanja smanji za otprilike 5% sa 1mm vode iznad materijala.

Do koje debljine materijala se može rezati vodenim mlazom?

Ovisno o uvjetima, čelik i titan mogu se rezati do debljine 200mm. Postoje slučajevi gdje su rezane debljine 300 mm pa čak i 400 mm. Većina korisnika reže materijale debljina od 10 mm do 60 mm.

Kako se buši početna rupa?

Stroj za rezanje vodenim mlazom početnu rupu buši sam, vodenim mlazom. Za neke kompozitne materijale potrebno je reducirati tlak pumpe ili upotrijebiti integriranu bušilicu.

Kakve električne instalacije su potrebne?

Za rezanje abrazivnim vodenim mlazom potrebno je osigurati od 19-90 kW električne energije, ovisno o konfiguraciji stroja.

Kada i kako se korisiti rezanje s više glava?

Rezanje s dvije ili više glava se korisit kod velike serijske proizvodnje. Na postojeću Z os moguće je montirati drugu glavu, ili se može postaviti nova Z os na koju se postavlja druga glava. Kada se koriste dvije rezne glave istodobno, potrebno im je osigurati jednak tlak i protok vode kako bi rez bio jednoličan.

Koliki su servisni intervali visokotlačne pumpe?

Visokotlačne brtve se moraju mijenjati kada se oštete. S konstantnim radnim tlakom od 4000 bara, brtve se mijenjaju od 400 do 1200 radnih sati rezanja.

Koji abraziv je najbolje koristiti?

Granatni pijesak je najčešći abraziv koji se koristi. Njegove prednosti su cijena, brzina rezanja te nema štetnih posljedica za zdravlje. Koriste se i olivin, aluminijev oksid i nekoliko sintetičkih minerala.

Koliko abraziva je potrebno?

Za optimalne perfomanse rezanja kod 4000 bara radnog tlaka potrebno je:

 • Mlaznica 0.15 mm / fokus 0,6 mm 150 g/min
 • Mlaznica 0,25 mm / fokus 0,8 mm 350 g/min
 • Mlaznica 0,35 mm / fokus 1,0 mm 450 g/min

Koliki je životni vijek mlaznice?

Safirna mlaznica traje do 25 radnih sati. Dijamantna mlaznica je najbolje kvalitete i traje mnogo duže, ali je njena cijena 30 puta veća i pretežno se koristi za rezanje bez abraziva.

Koliki je životni vijek lamela na stolu?

Lamele imaju dug životni vijek zato što se ne reže uvijek na istom mjestu. Lamele se mogu micati i okretati isto kao kod lasera ili plazme.

Koliki je životni vijek fokusa?

Životni vijek fokusa ovisan je o kvaliteti karbidne keramike, pa tako može trajati od 100 do 150 sati.

U nekim slučajevima, nakon 150h dolazi do povećanja promjera od 0.5mm. Mnogo korisnika koristi istrošene fokuse za proizvodnju dijelova kod kojih točnost nije strogo definirana.

Mogu li se strojevi za rezanje vodenim mlazom lako programirati?

StM strojevi za rezanje vodenim mlazom sa standardnom CNC opremom nisu teži za programiranje od ostalih strojeva za rezanje. Standardni CAM software jednostavno pretvara .DXF datoteke u program za rezanje. Brzina rezanja određena je ovisno o vrsti i debljini materijala. Još je lakše programiranje kada se koristi EasyCut Software. Drugim riječima projekti koji se programiraju i režu mogu se izraditi brzo i precizno.

Kako stegnuti obradak na radnu površinu?

S obrzirom da je sila koja opterećuje materijal na stolu vrlo mala (manja od 1 kg kod preciznog rezanja i manja od 5 kg kod prosječnog rezanja) nema potrebe za određenim napravama za stezanje na samom stolu. Većina korisnika na svoje materijale jednostavno stavlja manje utege koji drže materijal na mjestu.

Kolika je širina reza?

Rez je otprilike širi 15% od promjera fokusa. Ako je promjer izlaza fokusa 0.8 mm širina reza je 1 mm. Povećanjem promjera fokusa, povećava se i širina reza.

Koliko se vode koristi kada se reže tlakom od 4000 bara?

To ovisi o snazi visokotlačne pumpe i o mlaznici.

Pumpa:                                           Mlaznica:

19 kW: 1,9 l/min                             0.1 mm:  0,32 l/min                    

37 kW: 3,8 l/min                             0.15 mm: 0,71 l/min

45 kW/: 4,6 l/min                            0.2 mm:   1.22 l/min

75 kW: 7,6 l/min                             0.25 mm: 1,87 l/min

                                                       0.3 mm:   2,66 l/min

                                                       0.35 mm: 3,57 l/min

                                                       0.4 mm:   4,6 l/min

                                                       0.5 mm:   6,82 l/min

Zašto rezati vodenim mlazom, a ne laserom?

Rezanje laserom je ekstremno produktivan proces, no rezanje vodenim mlazom ima neke prednosti pred laserom:

 • Nema ograničenja debljine materijala
 • Nema problema sa materijalima koji imaju visokoreflektivnu površinu poput aluminija i mjedi
 • Nema unosa topline te stoga nema ni promjene strukture materijala zbog topline.
 • Vodenim mlazom se mogu rezati toplinski vrlo osjetljivi materijali kao što su plastika, guma, kompozitni materijali, staklo, kamen i ekstremno tvrda keramika.
 • Kod promjene materijala mijenja se samo brzina rezanja i može se dalje rezati. Nije potrebno mijenjati plin, leću ili neke druge komponente.
 • Dodatna glava za rezanje može biti lako montirana za proširenje proizvodnje.
 • Razmak između mlaznice i materijala ne predstavlja opasnost osim ako ga nema

Zašto rezati vodenim mlazom, a ne elektroerozijom?

Postupak rezanja ekeltroerozijom je vrlo točan, ali i vrlo spor. Također za rezanje elektroerozijom potreban je  materijal koji provodi električnu struju i dolazi do promjene strukture materijala zbog utjecaja topline.

Zašto rezati vodenim mlazom, a ne glodanjem?

Ako se želi prerezati materijal ili izraditi rupe ili ako se žele napraviti slijepi provrti i navoji, rezanje vodenim mlazom je uobičajeno brži postopak, lakši za programiranje i jeftiniji od glodanja.

To se može pripisati činjenici da se reže u jednom prolazu i ne ostavlja se metalna špena. Dodatno treba primjetiti da rezanje vodenim mlazom stvara puno manje otpada.

Koje su prednosti rezanja vodnim mlazom u odnosu na rezanje plazmom?

Rezanje plazmom je proces kod kojeg je velik unos topline stoga se mijenja struktura materijala u zoni utjecaja topline. 

Površina napravljena vodenim mlazom je generalno bolja. Ne stvara se srh na materijalu s donje strane, te nema potrebe za naknadnim brušenjem površine. Rezanje vodenim mlazom nema ograničenja debljine materijala. Može se rezati nekoliko pozicija odjednom i te pozicije mogu biti udaljene jedna od druge onoliko kolika je i širina mlaza vode.

Kolika je cijena abraziva?

Cijena abraziva je od 280 € do 300 € po toni.

Što se dogodi u slučaju guranja ruke ispod mlaza vode?

Mlaz ima dovoljnu snagu za prerezivanje kostiju. Sigurnosna oprema oko stroja se zato konstantno poboljšava. Operateri na strojevima za vodeno rezanje podliježu strožim sigurnosnim zahtjevima kao i operateri različitih strojeva u drugim industrijama.

Može li se voda reciklirati?

Voda kao i abraziv, može se reciklirati uz pomoć OneClean sustava. 

Da li je voda nakon rezanja čista?

Da. Većina korisnika koristi vodu iz slavine. Prije visokotlačne pumpe voda mora biti filtrirana na 0,5 µm. Deionizacija kao i osmoza sustava nije preporučljiva zato što takvi sustavi previše očiste vodu, a prečista voda je ekstremno agresivna za dijelove visokotlačnog sustava.

Koliko je razina buke rezanje vodenim mlazom?

Razina buke kod rezanja vodenim mlazom ovisi o tome koliko je fokus udaljen od materijala koji se reže. Tu udaljenost vodeni mlaz prolazi brzinom većom od zvuka. Ako se reže ispod razine vode, tada buka nije veća od 75 dB. Ako se reže iznad razine vode, ovisno o udaljenosti fokusa od materijala dostiže se do 105 dB.

Kako se postupa sa otpadnom vodom?

Ni voda ni granatni pijesak ne sadrže štetne supstance. Sukladno tome otpadna voda može piti puštena u kanalizaciju ili odvod nakon što se pijesak nataloži i filtrira. Abraziv može biti odbačen kao otpad. Ako se reže materijal koji je štetan za okoliš, otpad se mora zbrinuti na odgovarajući način.