loading
Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

Ovim dokumentom opisano je kako Waterjet service d.o.o., Mate Balote 1, Poreč (u daljnjem tekstu Waterjet service d.o.o.) obrađuje osobne podatke.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo. Kontaktni podaci prikupljeni na našim web stranicama neće biti javno objavljeni niti će koristiti za bilo što drugo, osim za slanje odgovora na vaš upit!

Svoje osobne podatke u gore navedene svrhe dajete dobrovoljno što potvrđujete dajući jasnu i nedvosmislenu privolu. Navedeni podaci su nam nužni kako bi se ispunile svrhe u koju se prikupljaju i neće biti korišteni ni u koju drugu svrhu bez ishođenja vaše izričite privole. Slijedom navedenog, ako uskratite tražene osobne podatke, Waterjet service d.o.o. neće moći postupiti po tom zahtjevu.

Obavještavamo vas da u svakom trenutku možete povući privolu na obradu vaših osobnih podataka bez posljedica te da će vašem zahtjevu biti udovoljeno u najkraćem mogućem roku. Nakon povlačenja vaše privole vaši osobni podaci više neće biti obrađivani te će u skladu s internim aktom Waterjet service d.o.o.-a biti brisani ili uništeni na siguran način.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim osobama izvan Waterjet service d.o.o.-a. U slučaju davanja vaših osobnih podataka na korištenje trećim osobama, Waterjet service d.o.o. će vas o tome prethodno informirati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

Waterjet service d.o.o. će vaše osobne podatke obrađivati u skladu s opisanom svrhom, u razdoblju u kojem je obrada tih podataka nužna radi postizanja svrhe u koju su prikupljeni, a najduže u roku određenom internim aktom kojim se uređuje obrada i pohrana tih podataka.

Za sva pitanja i informacije vezane uz ostvarivanje vaših prava na zaštitu osobnih podataka, slobodno se obratite na e-adresu info@waterjet-service.hr

Pravila o kolačićima
Kako bi se osigurao ispravan rad ovog web-mjesta, ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići.

Što su kolačići?
Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na vaše računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput korisničkog imena, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri prelasku s jedne njegove stranice na drugu.

Na koji se način koristimo kolačićima?
Na nekim se našim stranicama koristimo kolačićima koji nisu prijeko potrebni za prikaz web-mjesta, no omogućit će vam ugodnije pregledavanje. Te kolačiće možete izbrisati ili blokirati, ali ako to učinite, neke funkcije te stranice možda neće raditi kako je predviđeno. S pomoću kolačića spremaju se sljedeći podaci:

 • poput jezika preglednika,
 • kod web trgovina proizvodi koji su u košarici ili listi želja.
 • jeste li ili ne pristali na našu uporabu kolačića na toj stranici i sl.


Osobni podaci
Informacije povezane s kolačićima ne služe za vašu identifikaciju, a podaci o navikama pregledavanja isključivo su pod našim nadzorom. Kolačićima se ne koristimo ni u koje druge svrhe osim onih koje smo ovdje opisali.

Kolačići trećih osoba
Ponekad u statističke svrhe koristimo i vanjske usluge za praćenje korištenja stranica, poput Google Analytics. U tom slučaju, Google će na vaše računalo poslati svoje kolačiće – tzv. kolačiće treće strane. Isto se događa kada koristimo karte na Google Maps.

Kako se kontroliraju kolačići?
Kolačiće možete kontrolirati i/ili izbrisati prema želji. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na vašem uređaju, a postavke većine preglednika omogućuju blokiranje pohrane kolačića. Ako blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu web-mjestu morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne. Ako ne želite na svome računalu primati kolačiće, svom pregledniku možete zadati da vas obavijesti kada ih detektira ili ih možete automatski sve odbiti. Također možete obrisati sve kolačiće koje ste već primili. Ako želite ograničiti ili blokirati kolačiće koji su vam već instalirani, to možete učiniti putem postavki svoga preglednika. Na koji način, saznajte preko funkcije “Help”/”Pomoć” unutar preglednika ili na stranici www.aboutcookies.org, gdje možete naći detaljne upute koje se odnose na različite preglednike.

 

OPĆENITO

Društvo WATERJET SERVICE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge obrađuje Vaše osobne podatke samo u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), kao i ostalim propisima kojima je uređeno predmetno područje. Društvo WATERJET SERVICE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge obrađuje isključivo one podatke koji su potrebni za točno određenu svrhu

Isto između ostaloga znači da se osobni podaci obrađuju:

 • zakonito, pošteno i transparentno;
 • prikupljaju se samo u posebne, izričite i zakonite svrhe;
 • primjereni su, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
 • poduzima se svaka razumna mjera radi osiguranja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave;
 • čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se obrađuju;
 • obrađuju se na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, a što uključuje zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA OBRADE

Svrha i pravna osnova obrade ovisi o pravnom poslu, odnosno određenoj djelatnosti.

Isto znači da Vaše podatke društvo WATERJET SERVICE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge obrađuje isključivo u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza, legitimnog interesa ili ako ste dali privolu za točno određenu svrhu, a koja svrha će biti navedena u zahtjevu za davanjem privole, te u sljedećim situacijama:

 • ispunjenje ugovornih obveza kao što je npr. prodaja robe i dostava robe (ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj, telefonski broj, podaci o načinu plaćanja, odnosno karticama…);
 • ispunjenje zakonskih obveza kao što je npr. prijava nadležnim tijelima, kao što je Ministarstvo financija (ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj,…);
 • izvršavanje obveza naspram klijenata i postupanje obvezama ili odgovornostima te procjena i provedba obveza ili odgovornosti klijenata
 • podnošenje ponuda i kotacija te upravljanje i postupanje ponudama i kotacijama, kao i ostalim obvezujućim i neobvezujućim dokumentima
 • uspostavljanje, održavanje i razvoj odnosa s klijentima
 • pružanje usluga klijentima i osiguravanje kvalitete, funkcionalnosti i sigurnosti proizvoda i usluga
 • upravljanje i postupanje pitanjima odgovornosti za bilo koji proizvod
 • razvoj usluga i proizvoda
 • fakturiranje
 • osiguravanje izvršenja obveza dobavljača i potencijalnih dobavljača i izvršavanje obveza
 • uspostavljanje, održavanje i razvoj odnosa s dobavljačima ili potencijalnim dobavljačima
 • statističke i analitičke svrhe, uključujući analitiku web-mjesta.
 • za potrebe izravnog marketinga (e-mail adresa, adresa, telefon,…);
 • na temelju legitimnog interesa.

Ako se obrada temelji na legitimnom interesu za potrebe izravnog marketinga društva WATERJET SERVICE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, te ako se istome usprotivite, više se neće obrađivati Vaši podatci.

PRIMATELJI ILI KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše podatke društvo WATERJET SERVICE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge ne prosljeđuje dalje, osim ako je to zakonom propisano, ako ste za isto dali suglasnost, ako nadležna tijela isto od zatraže (npr. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo financija) ili ako iste podatke na temelju sklopljenog ugovora društvo WATERJET SERVICE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge dostavlja izvršiteljima, a koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, zakonskim propisima, te da se istim mjerama osigurava zaštita prava ispitanika.

RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

Vaše podatci čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje određene svrhe, ako zakonom nije propisan neki drugi rok čuvanja. Podatke koji su dani na temelju privole čuvaju se dok ne povučete svoju privolu.

VAŠA PRAVA

Vaša prava su sljedeća:

 • Pravo na pristup osobnim podacima – možete zatražiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas;
 • Pravo na ispravak osobnih podataka – možete zatražiti ispravak Vaših podataka, kao i dopunu postojećih;
 • Pravo na brisanje osobnih podataka – možete zatražiti brisanje Vaših podataka, a što će se učiniti, ako isto ne bi bilo u suprotnosti sa Općom uredbom o zaštiti podataka ili nekim drugim pravnim propisom;
 • Pravo na ograničavanje obrade – možete zatražiti ograničenje obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka ili nekim drugim pravnim propisom kojim je isto uređeno;
 • Pravo na prenosivost podataka – imate pravo zatražiti prijenos Vaših podataka drugom voditelju obrade, ako su isti podaci pruženi u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, ako se obrada temelji na privoli ili je nužna radi izvršavanja ugovora u kojem ste stranka i ako se obrada provodi automatiziranim putem;
 • Pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka – imate pravo uložiti prigovor na obradu podataka društvu WATERJET SERVICE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge te nadzornom tijelu.

Zahtjev za ostvarivanjem Vaših prava možete podnijeti pisanim putem na adresu sjedišta društva WATERJET SERVICE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge ili na e-mail adresu: info@waterjet-service.hr

Društvo WATERJET SERVICE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge napominje da zadržava pravo, u slučaju da ste podnijeli zahtjev za ostvarivanjem prava, zatražiti od Vas dodatne podatke kako bi Vas identificiralo.

POSEBNO O PRIVOLI

Za određene aktivnosti društvo WATERJET SERVICE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge dužno Vas je tražiti privolu. Privolu možete povući pisanim putem na adresu sjedišta društva WATERJET SERVICE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge ili putem e-mail adrese:  info@waterjet-service.hr

Nakon povlačenja Vaše privole, Vaše podatci se više neće obrađivati, no bitno je za napomenuti  da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Napominje se i da je pružanje osobnih podataka u većini slučajeva nužno za ispunjavanje zakonskih obveza društva WATERJET SERVICE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge te bez pružanja osobnih podataka isto neće biti u mogućnosti pružiti Vam određenu uslugu, a o čemu ćete biti obaviješteni prije davanja osobnih podataka.

Sve izmjene i dopune ovih Pravila objavit će se na ovaj stranici.